U, de petitionaris

Fiets-Maastunnel dicht, dan een goed alternatief verplicht

5.966 ondertekeningen

De gemeente heeft aangekondigd dat de fietsers en voetgangers Maastunnel in verband met renovatie vanaf 1 september voor 7 c.q. 11 maanden gesloten zijn. Bussen worden ingezet als alternatief.

Petitie

Wij

Bewoners van Rotterdam Zuid en andere medestanders

 

constateren

  • Elke dag gebruiken meer dan 7000 fietsers de Maastunnel, bewoners van Zuid om naar werk, school, kinderopvang, station of winkel te gaan. In de spitsuren bijna 1000 per uur.

  • Dat zijn tenminste 25 bussen vol fietsen per uur.

  • Deze bussen zullen in de file voor de Maastunnel aansluiten.

  • De bussen rijden ook niet in de nacht.

  • Bakfietsen en scootmobielen passen er helemaal niet in.

 

en verzoeken

Wij vragen de gemeente om een beter alternatief te verzorgen, bijvoorbeeld twee veerboten die af en aan varen tussen Noord en Zuid. Het maken van aanlegsteigers is een goede investering voor de toekomst.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Rotterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
30-06-2019 
Petitionaris:
Jannie Hommes 
Organisatie:
st. KICK 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

YES! Rotterdam gaat voor de veerpont!

Vorige week heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten om af te zien van het inzetten van fietsbussen tijdens de afsluiting van de Fiets- en Voetgangerstunnel en te kiezen voor een veerpontverbinding. Deze afsluiting wordt bovendien uitgesteld tot een veerpont in de vaart kan worden genomen.

De veerdienst gaat varen tussen de Sint-Janshaven en de Sint-Jobshaven voor de duur van zeven maanden met ingang van december 2019.

+Lees meer...

Dit betekent ook dat de werkzaamheden aan de fiets- en voetgangerstunnel pas starten op het moment dat de veerdienst in gebruik is.

Hiermee hebben bewoners van Rotterdam en gebruikers van de Fiets – en voetgangersmaastunnel bereikt wat hen voor ogen stond: een goed alternatief tijdens de afsluiting. De petitie is afgerond

Wat een opluchting voor de 8000 fietsers per dag: geen stressvol geprop in een bus met 20 fietsen, geen wachttijden en files met bussen in de autotunnel. Maar een prachtige aanvulling van de mogelijkheden om je per fiets door de stad te bewegen! Wie zal er niet graag een tochtje gaan maken van Noord naar Zuid of andersom, alleen al om even 10 minuten gedachteloos over de brede rivier te staren, van de skyline van de stad te genieten.

Petje af Rotterdam, dat je durft te kiezen voor ambitie!

Initiatiefnemers petitie ‘Maastunnel dicht, een goed alternatief verplicht’.

09-07-2019

Modelbrief aan College van B & W

Beste ondertekenaars, Na twee maanden van intensief actievoeren zwijgt de gemeente nog steeds in alle talen. We vragen om een gesprek met de wethouder, maar ook daar komt geen antwoord op.

+Lees meer...

Inmiddels begint de tijd te dringen. Over 2,5 maand sluit de tunnel al. Straks is het te laat om nog een goed alternatief te realiseren. Daarom hebben we het volgende bedacht. We schrijven allemaal een email brief aan het college van B & W waarin we vragen om de sluiting van de fietstunnel uit te stellen. Hieronder is de tekst van deze model brief. Stuur hem gerust! Vergeet niet uw naam eronder te zetten.

De heer A. Aboutaleb Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Per email a.aboutaleb@rotterdam.nl

Rotterdam, juni 2019

Geacht college van burgemeester en wethouders,

In uw uitgebreide brief van 7 maart jl. aan de gemeenteraad deelt u mee dat de Fiets- en voetgangersmaastunnel vanaf 1 september a.s. voor 7 respectievelijk 11 maanden gesloten zal worden in verband met renovatie. U heeft besloten om die periode fietsbussen in te zetten om de fietsers en voetgangers die gebruik maken van de tunnel naar de overkant te vervoeren. Duizenden burgers van deze stad zijn voor hun dagelijks vervoer aangewezen op de fietstunnel

De dagelijks gebruikers van de tunnel werden door deze aankondiging, die door de pers openbaar is gemaakt, overvallen en waren ontdaan. Tot die tijd werd steeds gecommuniceerd dat de fietstunnel open zou blijven. .

Een groep fietstunnelgebruikers heeft zich na uw besluit verenigd onder de naam ‘Maastunnel dicht, een goed alternatief verplicht’ en is in actie gekomen. De groep is van mening dat het inzetten van fietsbussen volstrekt onvoldoende is voor het vervoer tijdens de afsluiting van de fietstunnel. Dit zal betekenen dat fietsers kosten gaan maken voor alternatief vervoer, zoals de auto of openbaar vervoer. Velen zullen gedurende die periode hun dagelijks leven moeten aanpassen omdat de andere oever te slecht bereikbaar is. In een bijlage bij deze brief wordt aan u uitgelegd waarom een fietsbus geen goed alternatief is.

Er is een petitie gestart die inmiddels door bijna 6000 mensen is ondertekend. De initiatiefnemers hebben de afgelopen twee maanden brieven geschreven, drie keer in een commissie van de gemeenteraad ingesproken en de wethouder mw. Van Bockhove gevraagd om een gesprek. De petitie is aangeboden aan de wethouder in de vergadering van de commissie EDEM van 22 mei jl.

Tot op heden heeft noch de wethouder noch een ambtenaar of enig ander lid van het college gereageerd op deze petitie.

Daarom zie ik mij nu genoodzaakt u persoonlijk aan te schrijven. De initiatiefgroep roept de ondertekenaars om ditzelfde te doen. Immers de tijd dringt.

Ik vraag u om het besluit om de fietstunnel te sluiten per 1 september uit te stellen totdat een goed alternatief, te weten twee veerponten die over en weer gaan gedurende 24 uur per dag is geregeld.

Graag hoor ik van u.

Hoogachtend,

Naam Email

Bijlage: waarom zijn de fietsbussen geen goed alternatief en een veerpont wel De gebruikers Per dag gaan 8000 fietsers door de tunnel. In de spitsuren in ochtend en middag en op zondagen ruim 700 per uur, dat zijn 11 fietsen per minuut. Bewoners van zowel Rotterdam Noord als Zuid gaan vaak meerdere keren per dag fietsend of lopend door de tunnel. De fietstunnel is een levensader, alsof je de straat oversteekt, want de enig verbinding tussen de zuidelijke stadsdelen Waalhaven, Charlois, Zuidplein, Pendrecht en Tarwewijk en de noordelijke stadsdelen Delfshaven, Spangen, Overschie, Schiedam en West. Veel voorzieningen voor bewoners van Zuid zijn gevestigd in Noord: middelbare scholen, kinderopvang, werk, centraal station, uitgaan en goede winkels. Veel bewoners van Noord werken in Zuid, in de Waalhaven of kantoren bij het Zuidplein.

Als alternatief tijdens de sluiting biedt de gemeente een busdienst aan die heen en weer pendelt tussen de Zuid- en Noorduitgang van de tunnel. Fietsen moeten ook in deze bus mee. In de spitsuren zouden er bij een frequentie van 5 minuten 240 fietsen kunnen worden vervoerd.

Bus geen alternatief Een busdienst is onacceptabel omdat de uitgangspunten niet reeel zijn en een bus voor de meeste mensen geen oplossing biedt. Ten eerste zullen in het spitsuur zeker lange wachttijden ontstaan. In de stukken wordt ervan uitgegaan dat tijdens het spitsuur 20 fietsen in 5 minuten in de bus zijn ingeladen. De fietsbus biedt dus soelaas voor 240 fietsen per uur, terwijl het aanbod 700 fietsen is. Voor 460 fietsers in de spits is er dus geen voorziening. Bovendien is de tijdsplanning voor het inladen, 20 fietsen in 5 minuten, volstrekt onrealistisch. Vervolgens sluiten die bussen in het spitsuur aan in de file voor de Maastunnel. Ook zal de bus niet in de nachtelijke uren rijden. En tenslotte: bakfietsen of scootmobiels, waarvan er dagelijks velen door de tunnel rijden, passen natuurlijk niet in de bus.

Over de Erasmusbrug fietsen is geen redelijk alternatief. Deze brug verbindt de centrum gebieden van de stad, zowel op Noord als Zuid. Omrijden of lopen vanaf Charlois naar Delfshaven via de Erasmusbrug is ruim 7 km, per fiets 25 minuten enkele reis.

Wij willen een fatsoenlijke alternatief, waarbij 7000 fietsen per dag soepel naar de overkant kunnen worden vervoerd. Een veerdienst tussen Charlois en Parkkade met twee ponten die heen en weer gaan is een goed alternatief. Maar de gemeente koos voor een bus omdat het maken van aanlegsteigers te duur zou zijn.

De kosten van de renovatie van de fietstunnel worden geschat op 10 miljoen. De totale renovatie van de tunnel kost 221 miljoen. De kosten van fietsbussen op 1,3 miljoen en veerpont 1,7 miljoen. Voor een luttel verschil van 400.000 euro laat de gemeente tenminste 7000 fietsers de komende winter elke dag in de kou staan en wentelt zij de kosten van acceptabel vervoer van deze mensen af op hen zelf.

Rotterdam wil verduurzamen en het autoverkeer terugdringen. Het realiseren van een tijdelijke pont is een gouden kans, een investering in duurzaam vervoer die bovendien een positieve impuls zal geven aan de inclusie van Rotterdam Zuid in de stad. Wie zal er immers niet graag een vaartochtje gaan maken en dromend uitkijken over de rivier en de stad, ook als je niet perse voor school of werk aan de andere oever hoeft te zijn.

09-06-2019

Tot Nu toe gedaan en wat nog komt

Wij zijn de afgelopen maanden behoorlijk actief geweest. Om te beginnen in het zoeken van de publiciteit ivm de sluiting van de fietsers en voetgangerstunnel.

+Lees meer...

Een ingezonden brief in het NRC, diverse keren op RTV Rijnmond. Daarnaast verzamelen van handtekeningen voor de petitie, flyeren in de tunnel en op andere plekken. Tegelijkertijd hebben we stappen ondernomen richting de politiek. Daarvoor hebben wij alle ambtelijke stukken uitgebreid bestudeerd. We hebben een lied gemaakt met een filmpje en posten met regelmaat op onze pagina Maastunnel alert.

Het blijft een gemiste kans dat de gebruikers van de fiets/voetgangerstunnel op geen enkele wijze betrokken zijn bij het zoeken van een adequate oplossing. Voor alle duizenden dagelijks gebruikers van de tunnel waarbij je binnen 5 minuten aan de andere kant bent, is zo'n oplossing super belangrijk. Onze reistijd is nu voorspelbaar, alsof je een straat uitfietst. Straks weten we niet hoelang het duurt om aan de overkant te komen.

We hebben talloze reactie ontvangen van fietsgebruikers. Ouders die hun peuter naar kinderopvang brengen, middelbare scholieren, mensen die wonen in West en werken in de Waalhaven, personeel van EMC, mensen die aan de andere kant op clubs gaan, films of musek bezoeken of boodschappen doen. Al deze ruim 7000 gebruikers maken zich zorgen hoe het na 1 september moet.

Het voorstel van een fietsbus is behoorlijk slecht onderbouwd vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. In de ambtelijke stukken worden andere motieven gebruikt om de fietsbus te promoten. De nieuwe mobiliteitsagenda. Beter OV tussen zuid/noord/zuid verbinding. Het terugdringen van het autoverkeer, fijnstof en nog zo'n paar dingen. Daar ben je als gebruiker van de tunnel die daarmee al een behoorlijke bijdrage levert aan duurzaamheid niet echt mee geholpen om een verkeersstremming van minimaal 7 maanden te overbruggen. Dat de fietsbus maar 10 minuten extra reistijd vergt inclusief in en uitstappen is volstrekt ongeloofwaardig. Het instappen van 20 fietsers met een zeer diverse doelgroep doe je niet in 5 minuten. En daarna de voorspelbare files op de Doklaan en het Droogleever Fortuynplein. Bovendien zal de bus 's avonds laat en 's nachts niet rijden. Fijn voor mensen met een onregelmatige dienst.

Het idee dat gebruikers om zullen fietsen via de Erasmusbrug is lachwekkend. Een omweg van bijna 7 km enkele reis in de winterperiode met de nodige onveilige oversteekplekken onderweg. Knelpunt Maashaven, Wilhelminaplein en Erasmusbrug.

Het gebruik van de autotunnel is ook geen alternatief vanwege het hoogteverschil en daarmee voor fietsers onveilig. Dit idee is ook door de wethouder om die reden afgeschoten.

Blijft over de Klepveerpont zoals in Amsterdam die elke 6 minuten vaart, 7 dagen per week. 's Avonds na 21.00 uur en 's nachts elke 12 minuten. Voorspelbaar en snel en toegankelijk voor iedereen. Er dienen dan wel 2 ponten ingezet te worden. In het ambtelijk stuk scoort de pont ook hoog. Misschien kost het iets meer, maar in andere situaties wordt ook niet altijd de goedkoopste oplossing gekozen. Met een pont hebben we in Rotterdam er dan wel weer een leuke attractie bij.

Terug naar het politieke traject. We hebben in op 18 april ingesproken bij de commissie Empel van de gemeenteraad en gepleit voor de Klepveerpont. Beide wethouders van majeure projecten en van mobiliteit zijn al weken geleden uitgenodigd voor een werkbezoek met gebruikers. Zij hebben tot heden nog niets van zich laten horen. Er is contact geweest met bijna alle fracties uit de gemeenteraad. Op 15 mei zijn wij als toehoorder geweest bij de commissie Edem toen de notitie start Mobiliteitstraject o.i.d behandeld werd. Op 22 mei hebben wij voor de derde keer de gemeenteraad bezocht en deze keer 5700 handtekeningen aangeboden aan wethouder Bokhove en de noodzaak van een pont nog toegelicht in de commissie.

We zijn ons nu aan het beraden op de volgende stap. Misschien een protestbijeenkomst, een lange sliert fietsen op weg naar de Coolsingel?

We zijn tenslotte in gesprek met een bedrijf dat Martitieme oplossing verzorgt. Zij gaan een begroting maken van de kosten van een veerpont. Misschien is het goedkoper dan de ambtenaren denken? Steun kunnen wij als dagelijkse tunnelgebruiker heel goed gebruiken.

02-06-2019